CB9A9775_edited.jpg

ME OLEMME ABOE.

Yhdestä opiskeluiden ohessa tehdystä urheilumarkkinoinnin projektista on kasvanut sponsorointiin intohimoisesti suhtautuva asiantuntijayritys, jonka missiona on luoda Suomeen projekti kerrallaan strategisen sponsoroinnin kulttuuri ja puhua sponsoroinnista sponsorointina.

 

Haluamme tehdä sponsorointia, joka synnyttää kansainvälisiä ilmiöitä, rakentaa unohtumattomia brändejä ja luo maailmaan jotain uutta ja unohtumatonta.

CB9A9600_edited.jpg

OSCAR HÄMÄLÄINEN

  • LinkedIn

Oscar Hämäläinen on modernin sponsoroinnin asiantuntija. Hän näkee sponsoroinnin markkinointiviestinnän vaikuttavimpana keinona, jossa yhdistetään liiketoimintalähtöinen ja luova ajattelu.

Hänen osaamiseensa kuuluu sponsoroinnin tuotteistaminen, konseptointi ja myynti, sekä strategisten ja innovatiivisten kokonaisuuksien kehittäminen. Hän on työskennellyt sponsoroinnin

ja myynnin asiantuntijana niin oikeuksien omistajien, kuin yritystenkin kanssa.

ALEKSI RANNIKKO

  • LinkedIn

Aleksi Rannikko on erikoistunut yhteistyökumppanuuksien

konseptointiin, uusien innovatiivisten kumppanuuksien kehittämiseen ja moderniin sponsoroinnin myyntiin. 

Hän on toiminut asiantuntijana muun muassa valtakunnallisissa tapahtumissa, liigaseurojen myynnin kehittämisessä, sekä konsultoinut yrityksiä sponsoroinnin strategisessa kehittämisessä.

CB9A9606_edited.jpg