Etsi
  • Aboe

ELÄMÄNKUMPPANI VALITAAN TUNTEELLA, SPONSOROINTIKUMPPANI JÄRJELLÄ

Päivitetty: 6. huhti 2020

Sponsorointi on aina kahden kauppa. Kumppanuus. Etsi siis itsellesi kohde, joka haluaa olla myös kehittämässä yhteistyötänne. Kun löydät strategiaasi sopivan kohteen, varmista, että teillä on yhteinen tahtotila, jaetut arvot ja selkeä visio viedä juuri tätä kumppanuutta eteenpäin.


Haasta kumppania kertomaan kohderyhmästään ja samalla auttamaan sinua ymmärtämään yleisöä, jolle sponsorointi kohdistuu. Mitä paremmin ymmärrät kohderyhmää, sitä paremmin saat ydinviestisi perille. Sponsorointikohteen ja sen kohderyhmän ymmärtäminen auttavat teitä yhdessä luomaan sponsorointitoteutuksia, jotka tuottavat arvoa kaikille sidosryhmille ja joissa brändienne yhteensopivuus on selkeästi havaittavissa.


Kumppani -ja kohdekartoituksessa tulee aina kiinnittää huomiota etenkin arvojen, imagon ja kohdemarkkinan yhteensopivuuteen. Yhteisestä päämäärästä, yhteistyön syvyydestä ja motivaatiosta syntyy kumppanuusuhteita, joista hyötyvät kaikki. Yhteensopivat kumppanuudet ovat myös selkeästi ymmärrettäviä, jolloin sponsorointi on todistetusti tehokkaampaa.

Tavoitteletko sponsoroinnilla tiettyä kohderyhmää?


Jos erityisenä tavoitteenasi on saavuttaa sponsoroinnin avulla kohteen kohderyhmää, muista, että kohderyhmä ei ole sinun fanisi, vaan kohteen, jota sponsoroit. MC Nikke T:n jo hieman kliseeksi muodostunut lause “jos haluu saada, on pakko antaa” pätee myös sponsorointiin.

Mitä paremmin pystyt tarjoamaan asioita, jotka hyödyttää loppuasiakasta, eli fania, sitä vahvemman aseman pystyt kohderyhmässä saavuttamaan. Tärkeä kysymys onkin: pystytkö tuomaan yrityksesi tuotteita, palveluita, tai jotain muuta lisäarvoa tuottavaa osaksi sponsorointia niin, että se hyödyttäisi kaikkia osapuolia? Sinua, sponsoroitavaa ja fania.

Ajattele järjellä, älä tunteella.


Ei ole yhtä oikeaa tapaa löytää täydellistä sponsorointikohdetta. Joillekin se löytyy sähköpostihakemusten tulvasta, toiselle omien kiinnostuksen kohteiden perusteella ja kolmannelle se löytyy vasta monen yrityksen kautta. Tärkeintä on, että lähestyt sponsorointia markkinointiviestinnän keinona, joka vaatii tehokkaasti toimiakseen resursseja ja ajatusta, aivan kuten muutkin investoinnit. Jotta voit valita itsellesi sponsorointikohteen tulee sinun ymmärtää miksi sponsoroit ja mitkä ovat tavoitteesi.


Yhteinen tahtotila, jaetut arvot ja selkeä visio sponsorointikohteen kanssa ovat kaikki avaintekijöitä tehokkaalle sponsoroinnille. Sponsoroinnissa on lopulta kuitenkin kyse aina liiketoiminnasta, jonka tulee kasvattaa yrityksen liikevaihtoa joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Sen takia lopulliset sponsorointipäätökset tulee aina tehdä liiketoimintaperusteisesti ja faktoihin nojaten. Muista aina kysyä itseltäsi: Edistääkö tämä sponsorointi meidän liiketoimintaamme? Sponsorointi on aina investointi ja siksi sen tulisi tuottaa yritykselle aineellista ja aineetonta arvoa takaisin.

Rok Rok,

Oscar & Aleksi

90 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki