Etsi
  • Aboe

ISO, PAHA SPONSOROINTI

Päivitetty: 15. touko 2020


Yhteistyökumppanuus, brändikumppanuus, vaikuttajamarkkinointi, kumppanuus, yhteistyö ja niin edelleen.. Meidän toimistolla siitä puhutaan ihan vain sponsorointina, tai okei myönnetään, jos sitä tehdään tavoitteellisesti, hyödynnetään yrityksessä monipuolisesti eri keinoin ja se perustuu tiettyihin kulmakiviin, jolla sitä toteutetaan me puhumme strategisesta sponsoroinnista.

Meille strateginen sponsorointi on liiketoimintalähtöisen ja luovan ajattelun yhdistämistä. Siinä ymmärretään sponsoroinnin monimuotoisuus ja sitä hyödynnetään laajasti yrityksen eri toiminnoissa.
Se on kykyä löytää ja nähdä uusia mahdollisuuksia ja tunnistaa keinot, joilla erottua muista. Strateginen sponsorointi on tavoitteellista, suunnitelmallista ja mitattavaa. Parhaimmillaan se on kilpailuetu, jonka avulla kasvatat ja viet brändiäsi eteenpäin.

Strategiseen sponsorointiin kuuluu tiettyjä ydinkysymyksiä, joihin tulisi tavoitteellisen sponsoroijan aina osata vastata:


1. Onko yritykselläsi sponsorointistrategia ja selkeä konseptisuunnitelma?

  • Onnistunut sponsorointi vaatii taustalle selkeän ydinajatuksen: miksi, miten ja mitä sponsoroidaan.


2. Millä perusteilla teette kohdekartoituksia ja miksi sponsoroitavasi on juuri oikea kumppani sinulle?

  • Kohdekartoitus kiinnittää huomiota etenkin arvojen, imagon ja kohdemarkkinan yhteensopivuuteen. Yhteisestä päämäärästä, yhteistyön syvyydestä ja motivaatiosta syntyy kumppanuussuhteita, jotka hyödyttävät kaikkia.


3. Mitkä ovat sponsoroinnin liiketoiminnalliset hyödyt?

  • Sponsorointi on yritykselle aina investointi, jonka täytyy tuottaa sekä aineetonta, että aineellista lisäarvoa yrityksen liiketoimintaan.” -Tommi Puskala, Sponsor Insight


4. Miten hyödynnät sponsorointia monipuolisesti yrityksesi markkinointiviestinnässä?

  • Sponsorointi on siitä mahtava markkinointiviestinnän keino, että sillä pystyy taklaamaan useaan yrityksen toiminta-alueeseen, jos tahtotilana on sitä mahdollisimman laajasti hyödyntää.

5. Oletko valmis sitoutumaan ja uskallatko yrityksenä seistä sponsoroinnin takana?

  • Täysin sama kysymys tulisi esittää myös kohteelle, jota sponsoroidaan.Pystytkö sinä vastaamaan näihin kysymyksiin sponsorointisi kohdalla?

Sponsorointiala on jatkanut Suomessa tasaista kasvuaan usean vuoden ajan, mutta silti siitä saarnaa julkisesti Suomessa vain harvat ja valitut. Ajattelimmekin sukeltaa syvään päähän ja jakaa näkemyksiämme onnistuneen sponsoroinnin kaavasta.
Tästä alkaa aina tiistaisin ja torstaisin ilmestyvä blogisarja, jossa avaamme kohta kohdalta elementtejä, etenkin brändien kulmasta, joita me näemme onnistuneen sponsoroinnin vaativan.

Rok Rok,
Oscar & Aleksi

47 katselukertaa0 kommenttia