Etsi
  • Aboe

STRATEGIA ON SPONSOROINNIN MVP

“Sponsorointi on yritykselle aina investointi, jonka täytyy tuottaa sekä aineetonta, että aineellista lisäarvoa yrityksen liiketoimintaan.”
- Tommi Puskala, Sponsor Insight

Tämä loistava tiivistys on kaikessa karuudessaan täysin totta. Tämän suuntaisen ajatuksen pohjalle rakennamme aina myös strategista sponsorointia; sen tulee tuottaa investoinnille mahdollisimman paljon arvoa. Ja ei, tällä ei nyt tarkoiteta pikavoittoja.


Sponsoroinnissa on aina kyse kumppanuudesta ja yhteistyö kohteen kanssa on hyvän sponsoroinnin kulmakivi, mutta sinä investoijana määrität miten ja kuinka laaja-alaisesti haluat sponsorointia hyödyntää. Sponsorointipaketteihin kuuluu useimmiten sisäänrakennettuja keinoja, joilla sitä voi hyödyntää, mutta sinä sponsorina määrität kuinka laaja-alaisesti haluat liittää yrityksesi ja kohteesi brändit toisiinsa omassa toiminnassasi: esimerkiksi sisäisessä tai ulkoisessa markkinointiviestinnässä, myynninedistämisessä, brändimielikuvan kehittämisessä, hospitality -toiminnassa tai yhteiskuntavastuullisuudessa.


Mihin kysymyksiin sponsorointistrategia vastaa?


Mielestämme sponsoroinnin tulee aina olla osa markkinointiviestintästrategiaa. Mitä paremmin ja laaja-alaisemmin pystyt hyödyntämään sponsorointia myös yrityksesi omissa toiminnoissa, sitä vahvempi on sponsorointi-investointisi tuottoennuste. Selkeä strategia ja suunnitelmat luovat pohjan strategiselle sponsoroinnille. Me käytämme strategian laadinassa apunamme muutamia ydinkysymyksiä, joihin hyvän sponsorointistrategian tulisi pystyä vastaamaan.


Osaatko vastata sponsorointisi osalta näihin kysymyksiin:


· Miksi juuri tätä sponsorointia tehdään?

· Mitkä ovat sponsoroinnin tavoitteet ja miten niiden saavuttamista mitataan?

· Mitkä ovat arvot ja ydinviestit, joita haluamme sponsoroinnissa tuoda esille?

· Kenelle yritämme sponsoroinnilla viestiä?

· Mitkä ovat kohderyhmämme, joihin sponsoroinnilla haluamme vaikuttaa?

· Miten ja millä keinoin haluamme sponsoroinnissa vaikuttaa ja näkyä?

· Mitkä ovat toimenpiteet, joilla edellä mainitut asiat saavutetaan?


Strategiassa on hyvä miettiä myös yrityksesi erottumistekijät sponsorina:


· Mitkä ovat sponsoroinnissa vahvuutemme ja mitkä ovat kohteen vahvuudet?

· Missä ja miten erotumme muista sponsoreista?

· Mitä ainutlaatuista pystymme sponsoroinnin avulla kohderyhmälle tarjoamaan?

Pitääkö sponsoroinnilla olla oma strategiansa?


Kyllä, jos sitä ei ole otettu tapeeksi kattavasti huomioon osana markkinointiviestintästrategiaa. Mikäli sponsorointi on otettu yrityksen markkinointiviestintästrategiassa tarpeeksi kattavasti huomioon, ei strategiaa kannata tehdä pelkästään strategioinnin ilosta. Tärkeää onkin, että sponsorointi nimenomaan on omana kokonaisuutenaan osa laajempaa markkinointiviestintästrategiaa ja ennen kaikkea, että sitä tehdään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.


Edellä mainitut kysymykset ovat kuitenkin vasta pintaraapaisu siitä, kuinka laaja-alainen markkinointiviestinnän keino sponsorointi on ja mitä kaikkea sitä tehdessä tulisi ottaa huomioon. Siksi suosittelemmekin vahvasti erillisen sponsorointistrategian luomista, sillä strategisessa sponsoroinnissa on loppujen lopuksi kuitenkin kyse siitä, että sponsorointia lähestytään kokonaisvaltaisena markkinointiviestinnän keinona, jota hyvin ja suunnitelmallisesti tehty sponsorointi eittämättä on.


Sponsorointi aina yhteistyötä.


Strategiaa ja konseptointisuunnitelmaa tulisi aina tarkastella myös sponsorointikohteen tai -kohteiden kanssa ja selvittää, mikä on juuri sinun brändillesi paras kohde. Seuraava blogiteksti käsitteleekin tarkemmin kohdekartoitusta ja oikean kumppanin löytämistä.


Rok, rok,

Aleksi & Oscar

72 katselukertaa0 kommenttia