SPONSOROINNIN TUOTTEISTAMINEN JA MYYNTI

Meille sponsorointi on liiketoimintalähtöisen ja luovan ajattelun yhdistämistä. 

Se on kykyä löytää ja nähdä uusia mahdollisuuksia, luoda arvoa eri sidosryhmille ja tunnistaa keinot, joilla erottua muista. 

Sponsoroinnin tuotteistaminen ja myynti vaatii kykyä nähdä omat vahvuudet ja tuottamasi arvot. Samalla tulee ymmärtää myös, miten kumppani pystyy hyödyntämään tarjoamaasi mahdollisimman monipuolisesti.

Palvelumme perustuu aina tarpeisiisi: tarvitset sitten näkökulmia ja ideoita, tietyn osa-alueen osaamista, tai koko prosessin läpivientiä, luodaan yhdessä sinulle keinot, joilla kasvattaa myyntiäsi.

1. TUOTTEISTAMINEN

Me ymmärrämme, mitä tuot pöytään oikeuksienomistajana. Haluamme auttaa siinä, että myös yhteistyökumppanisi ymmärtävät sen.

3. YKSILÖLLISET TOTEUTUKSET

Todellista luovuutta on yhdistää tunteita herättävät, ja elämykselliset totetukset raakaan bisneslogiikkaan.

2. KUMPPANIKARTOITUS

Anna meidän auttaa sinua löytämään

unelmiesi kumppani.

4. MYYNTI

Tuote, kumppani ja toteutus jiirissä?

Aika klousata kaupat.

 

1.

TUOTTEISTAMINEN

Me ymmärrämme, mitä tuot pöytään oikeuksienomistajana. Haluamme auttaa siinä, että myös yhteistyökumppanisi ymmärtävät sen. 

 

Olit sitten urheilija, artisti, seura, tapahtuma, tai organisaatio, sinulla on käsissäsi jotain uniikkia, jotain mitä kenelläkään muulla ei ole. On kuitenkin tärkeää osata tuotteistaa tarjoamasi niin, että myös yhteistyökumppanisi ymmärtävät sen. Meille sponsoroinnin kulmakivenä on liiketoimintalähtöisen ja luovan ajattelun yhdistelmä, jota tarvitaan myös onnistuneiden sponsorointipakettien tuotteistamiseen. 

 

Sponsorointi on yritykselle aina investointi ja siksi sen tulee tuottaa arvoa takaisin. Kumppaneille tuotettu arvo on toimivassa sponsoroinnissa useiden markkinointiviestinnän eri keinojen yhdistämistä monipuolisesti. Siksi myytävässä tuotteessasi tulee olla selkeä suunnitelma, miten sponsorointi edistää yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita.

 

Lopulta onnistuneen sponsoroinin tuotteistamisen kaava on melko yksinkertainen: ymmärrä omat vahvuutesi, tuottamasi arvot kumppaneille ja löydät tekijät, joilla erotut eduksesi. Potentiaaliset kumppanit ovat valmiita lähtemään laadukkaaseen ja monipuoliseen yhteistyöhön, jos he kokevat saavansa arvoa investoinnilleen.

 

2.

KUMPPANI-

KARTOITUS

Anna meidän auttaa sinua löytämään unelmiesi kumppani.
    
Tunnistettuasi tuottamasi arvot, vahvuudet ja sponsorille tarjottavat, liiketoimintaa edistävät toimenpiteet, on tärkeää ymmärtää ja löytää oikeat brändit, jotka haluavat lähteä kanssasi yhteiselle matkalle. 
    
 Me haluamme auttaa sinua löytämään unelmiesi sponsorinin, ja luoda kumppanuussuhteita,  joissa yhteistyö tuottaa monipuolisesti arvoa kaikille osapuolille. 

3.

YKSILÖLLISET

TOTEUTUKSET

Kun olet ymmärtänyt, mitkä ovat vahvuutesi ja kenen kanssa haluaisit niitä parhaalla mahdollisella tavalla yhteistyössä hyödyntää, nousee esiin kohta, joka usein ratkaisee lähteekö potentiaalinen sponsori mukaan. 
    
Yritykset hakevat keinoja, joilla erottua markkinoilla ja siksi sinun tulee olla luova ja tarjota mahdollisuuksia, joita muut eivät tarjoa. Jokainen yritys on brändinä samalla tavalla uniikki kuin sinäkin ja siksi on tärkeää tarjota heille yksilöityjä ratkaisuja, jotka sopivat heidän tavoitteisiinsa. 
 
Uskalla olla rohkea ja ajatella eri tavalla kuin muut. Me haluamme olla kanssasi luomassa jotain ainutlaatuista.

 

4.

MYYNTI

Kun tuotteistaminen, kohdekartoitus ja myytävien pakettien yksilöinti on suoritettu, on tärkeää laatia selkeä myyntistrategia ja suunnitelma, miten myyntiä tehdään. Tärkein tekijä myynnin onnistumiseen kuitenkin on se, että sitä tehdään aktiivisesti.
 
On tärkeää ymmärtää ostajan näkökulma ja asiat jotka vaikuttavat päätöksentekoon yrityksessä. 
 
Myynti vie resursseja ja vaatii tuekseen verkostoja, myyntityökaluja ja myyntiosaamista. Haluatko keskittyä siihen mitä parhaiten osaat? Anna meidän toimia välittäjänä sinun ja sponsorin välillä. 

 

MIKSI ABOE?

Me rakastamme yhdistää oikeuksien omistajia ja brändejä ja luoda toteutuksia, jotka nostavat sinun ja yhteistyökumppanisi brändin seuraavalle tasolle. Olemme toimineet sponsoroinnin saralla molemmin puolin pöytää, joten ymmärrämme sponsoroinnin erityispiirteet ja keinot, jotka tuottavat arvoa ja tuloksia kaikille osapuolille. 
 
Meille sponsorointi ja sen kehittäminen on intohimo, jonka ympärille osaamisemme ja palvelumme on rakennettu. Haluamme olla osa kasvuasi ja luoda sinulle parhaat mahdolliset edellytykset, jotta sinä voit keskittyä omaan ydinosaamiseesi.
 
Eikä meidän hallussa sponsorointisi myynti ole pelkän intohimon varassa; olemme kehittäneet sponsoroinnin myyntiin työkaluja, jotka hyödyntävät Hubspot -alustaa, myynnin automatisaatiota ja nykyaikaisia inbound -markkinoinnin keinoja. 
 
Palvelumme perustuu aina tarpeisiisi: tarvitset sitten näkökulmia ja ideoita, tietyn osa-alueen osaamista, tai koko prosessin läpivientiä, luodaan yhdessä sinulle keinot, joilla kasvattaa myyntiäsi ja samalla arvoasi sponsoreiden silmissä.

OTA YHTEYTTÄ

CB9A9606-2.jpg
CB9A9600-2.jpg

Aleksi Rannikko

aleksi.rannikko@aboe.fi

0456759139

Oscar Hämäläinen

oscar.hamalainen@aboe.fi

0445095607