STRATEGINEN SPONSOROINTI

Meille strateginen sponsorointi on liiketoimintalähtöisen ja luovan ajattelun yhdistämistä. Se on kykyä löytää ja nähdä uusia mahdollisuuksia, luoda arvoa eri sidosryhmille ja tunnistaa keinot, joilla erottua muista. 

Strategisen sponsoroinnin tulee olla tavoitteellista, suunnitelmallista ja mitattavaa. Samalla se on kilpailuetu, jonka avulla luoja kasvatat brändiäsi. Siinä hyödynnetään sponsoroinnin kaikkia eri osa-alueita ja ymmärretään sponsoroinnin monimuotoisuus liiketoiminnan edistämiseksi. 

 

Strategisessa sponsoroinnissa ei pelätä viestiä ja kertoa siitä, mitä tehdään ja miksi tehdään.

1. STRATEGIAT&SUUNNITELMAT

Onnistunut sponsorointi vaatii taustalle selkeän ydinajatuksen; miksi, miten ja mitä sponsoroidaan?

2. KOHDEKARTOITUKSET

Älä jää odottamaan täydellistä kumppania.

Anna meidän etsiä sellainen sinulle.

3. TULOKSELLINEN SPONSOROINTI

Sponsorointi ei eroa muusta markkinointiviestinnästä, senkin tulee edistää liiketoimintaa.

4. LUOVAT TOTEUTUKSET

Todellista luovuutta on yhdistää tunteita herättävät, elämykselliset ja brändiäsi edistävät toteutukset raakaan bisneslogiikkaan.

5. MONIMUOTOINEN SPONSOROINTI.

Sponsorointi on yksi tehokkaimmista markkinointiviestinnän

keinoista, jos uskallat seisoa sen takana.

6. MIKSI ABOE

 

1.

STRATEGIAT&

SUUNNITELMAT

Onnistunut strategia ja suunnitelma luovat pohjan strategiselle sponsoroinnille. Osaatko vastata sponsorointisi osalta näihin kysymyksiin: 

 

  • Mitä yrityksesi tavoittelee sponsoroinnilla?

  • Arvot ja ydinviestit, joita haluat sponsoroinnissa tuoda esille?

  • Kohderyhmät, joille haluat sponsoroida, tai joille sponsoroit?

  • Kanavat ja keinot, joilla aiot erottua? 

  • Viestit ja toteutukset, joilla tuotat arvoa ja luot unohtumattomia brändimielikuvia? 

 

Sponsorointi on aina yhteistyötä. Strategiaa tulee tarkastella myös sponsorointikohteen kanssa ja yhdessä miettiä, miten pääsette parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

 

2.

KOHDE-

KARTOITUKSET

Sponsorointia voi ja tulee tehdä proaktiivisesti ja määrittää itse mikä, tai kuka on sinulle paras mahdollinen kumppani. 

Sponsorointikumppanuuksissa tulee kiinnittää huomiota etenkin arvojen, imagon ja kohdemarkkinan yhteensopivuuteen.

 

Yhteisestä päämäärästä, yhteistyön syvyydestä ja motivaatiosta syntyy kumppanuusuhteita, joista hyötyvät kaikki sidosryhmät.

3.

TULOKSELLINEN

SPONSOROINTI

Sponsorointi on äärimmäisen tehokas markkinointiviestinnän keino, jonka avulla erotut brändinä.  Sponsoroinnilla tulee olla kaksi selkeää tavoitetta:

 

  • kasvattaa  bränditunnettuutta

  • edistää liiketoimintaa, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Sponsorointi on yritykselle aina investointi ja liiketoimintalähtöisen sponsoroinnin ytimessä on tuottaa investoinnilla mahdollisimman paljon arvoa. Siksi sponsorointia tulee seurata ja mitata, kuten mitä tahansa muuta liiketoimintoa. Kun päämäärä, tavoitteet ja keinot ovat selkeitä, ei sponsoroinnin tehokkuuden mittaaminenkaan ole vaikeaa. 

 

4.

LUOVAT

TOTEUTUKSET

Meille toteutuksien keskiössä ovat liiketoimintalähtöisen ja luovan ajattelun yhdistäminen. Sen lähtökohtana on luoda toteutuksia, joiden sisältö erottuu edukseen.

 

Toteutuksemme herättävät tunteita, luovat kokemuksia ja tarjoavat elämyksiä; tuottavat arvoa sponsoroinnin kohderyhmille.

 

Oli kyse sitten viestinnän, kohtaamisten, tai elämyksien tuottamisesta, tulee sitä tehdä niin, että ne tukevat ja tuovat esille brändiäsi, tuotettasi, tai palveluasi tuottaen samalla arvoa kohderyhmälle, jolle sitä tehdään.

 

5.

MONIMUOTOINEN

SPONSOROINNIN

HYÖDYNTÄMINEN

Sponsoroinnista saadaan paras hyöty irti, kun sen mahdollisuuksia hyödynnetään laajasti  yrityksen markkinointiviestinnässä; tuo yrityksesi brändiä ja ydinviestiä esiin sponsoroitavan alustoissa, tai kerro omissa kanavissa, kuinka hienoja asioita teette sponsoroitavasi kanssa. 

 

  • B2C-asiakkaalle tarjottavat elämykset, tunteiden herättäminen ja mielikuvien luominen brändistäsi yhdistettynä sponsoroitavaan. 

  • B2B-asiakkaille tarjottavat hospitality -palvelut ja olemmassa olevien asiakkuuksien syventäminen. 

  • B2E- sitouta työntekijöitäsi sisäisesti, tai luo uusia työntekijöitä sitouttavia ilmiöitä päivittäiseen tekemiseen sponsoroinnin avulla. 

Tärkeintä on, että ymmärrät sponsoroinnin monipuolisuuden, sekä uskallat viestiä, käyttää ja hyödyntää sponsorointia laajasti yrityksessäsi. 

 

MIKSI ABOE?

Me haluamme auttaa yritystäsi tekemään parempaa, strategisempaa ja tuloksellisempaa sponsorointia. Meille sponsorointi ja sen kehittäminen on intohimo, jonka ympärille osaamisemme ja palvelumme on rakennettu.

Palvelumme perustuu aina tarpeisiisi: tarvitset sitten näkökulmia ja ideoita, tulitukea tietyllä osa-alueella, tai kumppania jatkuvaan sponsoroinnin kehittämiseen,  niin me olemme tukenasi.

Meillä on monipuolista kokemusta sponsoroinnista, monessa eri roolissa, mikä auttaa meitä ymmärtämään sponsoroinnin erityispiirteitä ja luomaan ratkaisuja, jotka tuottavat arvoa ja tuloksia kaikille osapuolille.

Joku on myös ohimennen maininnut, että meidän kanssamme on ihan hauska tehdä töitä.

OTA YHTEYTTÄ

CB9A9606-2.jpg
CB9A9600-2.jpg

Aleksi Rannikko

aleksi.rannikko@aboe.fi

0456759139

Oscar Hämäläinen

oscar.hamalainen@aboe.fi

0445095607